Saltar para o conteúdo

Casa de Lhion

Ourige: Biquipédia, la anciclopédia lhibre.
La Casa de Lhion fui custruída an 1856 an Salt Lhake City, Utah.

La Casa de Lhion ye ua propiadade de la Eigreija de Jasus Cristo de ls Santos de ls Redadeiros Dies. Fui custruída an 1856 puls pioneiros mórmones, lhiderados por Brigham Young, an Salt Lake City, Utah. La casa fui porjetada i custruída para aquemodar ua família de cerca de 27 mulhieres i 56 ninos, que perdírun familiares durante la perseguiçon de l gobierno contra ls mórmones.

Truman Angeli, l'armano de Brigham Young, que porjetou l Templo Salt Lake City, fui tamien quien porjetou la custruçon de la casa. Stubo ambolbido tamien na cuncepçon desta casa. La casa recibe esse nome a partir de la státua dun lhion an frente a l'antrada de la frente, sculpida por William Ward. La casa queda na parte ouriental de Salt Lake City. Brigham Young, l segundo profeta de l'eigreija, morriu-se na Casa de Lhion, an 1877.