Bit

Ourige: Biquipédia, la anciclopédia lhibre.
Saltar pa: nabegaçon, percura
Ousserbaçon: Nun cunfundir cun Byte
Info talk.png

Bit (simplificaçon para dígito binairo, "BInary digiT" an anglés) ye a menor ounidade d'anformaçon que puode ser armazenada ó trasmitida. Ousada na Cumputaçon i na Teorie de la Anformaçon. Un bit puode assumir solamente 2 balores, por eisemplo: 0 ó 1, berdadeiro ó falso.

Ambora ls cumputadores téngan anstruçones (ó comandos) que puodan testar i manipular bits, giralmente son eidealizados para armazenar anstruçones an múltiplos de bits, chamados bytes. Ne l percípio, byte tenie tamanho bariable mas atualmente ten uito bits. Bytes d'uito bits tamien son chamados de otetos. Eesisten tamien tenermos para referir-se la múltiplos de bits usando padrones prefixados, cumo quilobit (kb), megabit (Mb), gigabit (Gb) i Terabit (Tb). De notar que la notaçon para bit outeliza un "b" minúsclo, an ouposiçon a la notaçon para byte qu'outeliza un "B" maiúsclo (kB, MB, GB, TB).

Fesicamente, l balor dun bit ye, dua maneira giral, armazenado cumo ua carga eilétrica arriba ó ambaixo dun nible padron nun único capacitor drento dun çpositibo de mimória. Mas, bits puoden ser repersentados fesicamente por bários meios. Ls meios i técnicas quemumente ousados son: Pula eiletricidade, cumo yá citado, por bie de la luç (an fibras óticas, ó an leitores i grabadores de çcos óticos por eisemplo), por bie de óndias eiletromagnéticas (rede wireless), ó tamien, por bie de polarizaçon magnética (çcos rígidos).

Telecomunicaçones ó belume de tráfego an redes de cumputadores son giralmente çcritos an tenermos de bits por segundo. Por eisemplo, "un moden de 56 kb/s ye capaç de trasferir dados a 56 quilobits nun único segundo" (l qu'eiquibale a 6,8 quilobytes (kibibyte), 6,8 kB, cun B maiúsclo para amostrar que stamos ne ls referindo a bytes i nun la bits. Ethernet trasfire dados a belocidades que barian de 10 megabits por segundo a 1 gigabit por segundo (de 1,19 a 119 megabytes(mebibyte) por segundo). Ne l Sistema Anternacional (SI), ls prefixos quilo-, mega-, etc a las bezes ténen l seneficado modificado quando aplicados la bits i bytes (até bits tolírun calclos decimales pus ye pontual ó ye 0 ó ye 1, yá bytes nun pus se fala de ls dados agrupados): para splicaçon, beija Prefixos binairos.

Saba Mais[eiditar | eiditar código-fuonte]

Bit tamien ye cunceituado cumo a menor ounidade de "anformaçon" armazenable. L bit (0 ó 1)por ser un dado (fato nun processado) nó puode ser cunfundido cumo a menor ounidade de medida de la anformaçon, pus repersenta solo balores que, solamente an cunjunto (oteto ó byte), formaran l'anformaçon an si, que ye l perduto de l processamiento desse cunjunto de dados.

Cabe salientar que l bit ye ousado cumo ounidade de medida si, mas an trasmisson de dados de forma serial.

Ber tamien[eiditar | eiditar código-fuonte]