Saltar para o conteúdo

Anstituto Camões

Ourige: Biquipédia, la anciclopédia lhibre.

L Instituto Camões fui criado pa la promoçon de la lhéngua pertuesa i de la cultura pertuesa ne l sterior. La sue Lhei Ourgánica define-lo cumo pessona coletiba de dreito público, dotada de outonomie admenistratiba i patrimonial, sob la superantendéncia de l Menistério de ls Negócios Strangeiros para assegurar l'ourientaçon, cordenaçon i eisecuçon de la política cultural sterna de Pertual, nomeadamente de la difuson de la lhéngua pertuesa, an cordenaçon cun outras anstáncias cumpetentes de l Stado, an special ls Menistérios de la Eiducaçon i de la Cultura.