Saltar para o conteúdo

E-Prime

Ourige: Biquipédia, la anciclopédia lhibre.

E-Prime (el quier dezir English Prime) ye un modo de parlar anglés sin ousage l berbo "ser", an anglés to be, an qualcunque modo (be, is, am, are, was, were, been, being [1]). An su lhoco, un parlador ó un scriptor d'E-Prime ousa berbos diferente cumo "debenir" (an anglés to become), "remaner/restar" (to remain), i "eiqualar" (to equal) ó illes puoden riarrangiar la frase de modo a monstrar que ó qui face l'açon. Per eisemplo, an E-Prime, un scriptor cambiaria l'einunciaçon Mistakes were made = "Errores fuiron facidos" a Joe made mistakes = "Joe faziu errores". Este cambio an formulaçon rebela un ator (Joe) durante que la forma precedente subnegaba l'ator. Ls ousadores d'E-Prime cunsiderian plus adequada la cambiada frase.

Raçones d'E-Prime[eiditar | eiditar código-fuonte]

D. David Bourland, Jr. primamente proponeba E-Prime an 1965. Bourland tenie studiado Semántica General in l passato. L'idia principal del Semántica General ye que seres human puoden mermente saper que illes oubserban i eisperiencian quando illes biden, audin, tocan, sentin per sapor, oulfacen, pensan, i sentin, i an plus, las oubserbaçones i las eisperiéncias puoden anfluenciar las oubserbaçones i las eisperiéncias futures. Para que cata uno ten eisperiéncias diferente eis ls outros, tamien anterpretaçones del eisperiéncias son diferentes.

Studentes de Semántica General i ousadores d'E-Prime cuntenden que dicer This cat is soft = "Este cato ye suabe" omite numerosos outros atributos, i implica que l'"oubjeto" eisterior del cato ye l "mesme que" l'eisperiéncia anterior de "siendo suabe". An su lhoco, ousadores d'E-Prime dicen This cat feels soft TO ME = "Este cato impressona suabe A ME" de modo a recolliger-se del sequentes:

  1. Que lor eisperiéncia de "siendo suabe" anbolbe i l'"oubjeto" eisterior appellado "cato" i ls oculos, manos, cerebro i sistema nerbal del oubserbador.
  2. Que alcuno outro poteria eisperienciar diferente aspetos del cato.
  3. Que illes ipse puoderian eisperienciar una cosa diferente nun tempore diferente ó an circumstáncias diferente. (L cato puoderia gratar les, ó impressona homide ó matado cun imunditia.)

Que non ye E-Prime[eiditar | eiditar código-fuonte]

E-Prime i Semántica General non son lhénguas ó formas d'anglés diferente. An su lhoco, illos probide modos diferente de pensar i de parlar del mundo.

Lhénguas cumo arabe, turco, i cantonés, ben que non ténen un berbo separado para "ser", illos ténen l'idia de "siendo". Per eisemplo, un parlante de lhéngua mirandesa puoderia dicer "Este pomo ye rubie". Un parlante d'arabe puoderia dicer "Este pomo rubie". La majoridade del lhénguas puode ser ousada de modo a eisprimer l'idia dun rubie pomo. Un ousador d'E-Prime puode mermente dicer que "Este pomo appare rubie a me" de modo a recolliger-se que "bidente de rubie" anbolbe i l pomo i l'oculo i cerebro del presona reguardante l pomo.

Numerosos anseniadores d'anglés ancoragian studentes a ousar berbos diferente ab "ser". A illes, ousage de berbos plus atibe face oubra scribida plus clar i plus anteressante. Estes anseniadores bolen a afinar oubras scribidas de lor studentes i non necessarimente acesen al idias de Semántica General ó E-Prime.

Notas[eiditar | eiditar código-fuonte]

  1. An lhéngua mirandesa serian "ser", "ye" , "son", "era", "fui", "sido", "siendo"